| Register |
Meltzer, Oscar
* 18. Dezember 1822 in Bergen (Norwegen)
† 28. Dezember 1904 in Frederikstad (Norwegen)
Architekt und Bauingenieur / Studium am Polytechnischen Institut in Göteborg (Schweden) / 1848–1852 Studium an der Polytechnischen Schule Hannover, Schüler von Ernst Ebeling und Conrad Wilhelm Hase / um 1856 Wege-Bauingenieur in Flekkefjord (Norwegen) / Zollinspektor

Nachruf aus Fredrikstad Blad. 1904, Nr. 219, 29/12: Dødsfald
»Toldkontrollør Oscar Meltzer er idagmorges Kl. 7 pludselig afgaaet ved Døden af Slagtilfælde. Han tog, som man vil erindre, Afsked fra sit Embede 9de December iaar og skulde fratraadt sit Embede iovermorgen.
Toldkontrollør Meltzer var født 1822 og blev i sin Tid ansat som Ingeniør ved Smaalensbanen, gik derefter over i Toldvæsenet, hvor han i 1884 udnævntes til Overtoldbetjent. Ved den nye Toldomordning blev Overtoldbetjentembederne afskaffet og Indehaverne gik over i Toldkontrollørposter, idet dog de før 1889 ansatte Overtoldbetjente har Bestalling som Embedsmænd.
Meltzer har den hele Tid været ansat her i Fredrikstad, hvor han virkede pligtopfyldende og samvittighedsfuldt og var vel anseet og godt likt. I de senere Aar har Toldkontrollør Meltzer været sygelig, saa han i lang Tid matte kjøre frem og tilbage mellem sit Hjem og Toldboden; men han fortsatte dog sin Gjerning lige til det sidste, og intet tydede paa, at hans Live Bane var saa nær sin Afslutning. Han skrev endnu igaar Eftermiddag et Brev, hvori han bad Adressaten idag aflægge ham et Besøg. Saa imorges kom pludselig et Hjerteslag og klippede Livstraaden over, knapt 3 Uger efterat han havde indleveret sin Afskedsansøgning.
Toldkontrollør Meltzer var en stille Mand. Roligt og optaget med Arbeide har hans Liv gledet hen, agtet og æret af Venner og Bekjendte

Literatur:

Quellen:

| nach oben |
Logo W3C HTML 4.01 Strict Logo W3C CSS